ERP – HOẠCH ĐỊNH NGUỒN LỰC DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU

ERP – Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp hàng đầu ERP là gì?  Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một loại hệ thống phần mềm giúp các tổ chức tự động hóa và quản lý các quy trình kinh doanh cốt lõi để có hiệu suất tối ưu. Mặc dù không có giải pháp toàn diện cho mọi quy trình kinh doanh, nhưng công nghệ ERP ngày càng tốt hơn trong việc kết hợp các quy trình lại với nhau. Sau khi các quy trình, hệ thống và dữ liệu của doanh nghiệp được kết nối, sẽ nhận được nghiệp vụ thông minh, khả năng tăng tốc và khả năng thích ứng cần thiết để bắt đầu tối ưu hóa hoạt động của mình. Vì sao doanh nghiệp cần triển khai phần mềm ERP?  Sau đây là các lý do mà doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống ERP: 1. Giúp giải quyết bài toán quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp  ERP cho phép doanh nghiệp quản lý hàng trăm nhân viên cùng lúc. Bên cạnh đó, nó giúp tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các phòng ban, giúp doanh nghiệp giảm thiểu  chi ...

ERP – Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp hàng đầu

ERP là gì?
ERP là gì?

ERP là gì? 

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) là một loại hệ thống phần mềm giúp các tổ chức tự động hóa và quản lý các quy trình kinh doanh cốt lõi để có hiệu suất tối ưu. Mặc dù không có giải pháp toàn diện cho mọi quy trình kinh doanh, nhưng ng nghệ ERP ngày càng tốt hơn trong việc kết hợp các quy trình lại với nhau. Sau khi các quy trình, hệ thống và dữ liệu của doanh nghiệp được kết nối, sẽ nhận được nghiệp vụ thông minh, khả năng tăng tốc và khả năng thích ứng cần thiết để bắt đầu tối ưu hóa hoạt động của mình.

Vì sao doanh nghiệp cần triển khai phần mềm ERP? 

Sau đây là các lý do mà doanh nghiệp cần áp dụng hệ thống ERP:

1. Giúp giải quyết bài toán quản lý nguồn lực cho doanh nghiệp 

ERP cho phép doanh nghiệp quản lý hàng trăm nhân viên cùng lúc. Bên cạnh đó, nó giúp tối ưu hóa quy trình làm việc giữa các phòng ban, giúp doanh nghiệp giảm thiểu  chi phí, nhân lực. 

2. Giải quyết các vấn đề liên quan đến bài toán quản lý dòng tiền 

Phần mềm ERP giúp khai thác dữ liệu tổng quan của doanh nghiệp và tự động thực hiện các báo cáo phức tạp về doanh thu, lợi nhuận. 

3. Hỗ trợ doanh nghiệp trong quy trình quản lý thông tin khách hàng  

Chức năng của ERP với doanh nghiệp là lưu trữ đầy đủ các thông tin của khách hàng từ tên tuổi, địa chỉ, những vấn đề đang gặp phải…từ đó có thể phục vụ và chăm sóc khách hàng tốt nhất.

4. Giúp quản lý quy trình hoạt động và mô hình kinh doanh 

ERP giúp cho quá trình liên lạc, trao đổi giữa các phòng ban nhanh hơn, thuận tiện hơn. Như vậy sẽ giảm thiểu xung đột không đáng có giữa các phòng ban, chi nhánh. 

Tìm hiểu về tính năng nổi bật của ERP system for smart corp 

1. Quản lý quan hệ khách hàng 

Với nhà quản lý, ERP system for smart corp cung cấp các công cụ hỗ trợ như thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như xác định hiệu quả công việc của nhân viên. Với nhân viên kinh doanh, hệ thống trợ giúp tìm kiếm, theo dõi, quản lý khách hàng hiệu quả. 

2. Quản lý cấu trúc tập đoàn  

Quản lý cấu trúc tập đoàn bao gồm các tính năng con khác như quản lý công ty, quản lý chi nhánh, công ty đối tác, quản lý theo vùng và quản lý theo chức vụ, quyền hạn. 

3. Quản lý nhân sự 

Hệ thống ERP do Tinasoft Việt Nam phát triển còn giúp doanh nghiệp quản lý các thông tin nhân sự, cơ cấu chức vụ, cấp bậc, quản lý lương thưởng, KPI và truyền thông nội bộ. 

4. Quản lý bán hàng 

Quản lý chu trình bán hàng trước nay luôn là bài toán lớn đối với doanh nghiệp, nhưng với ERP system for smart corp, doanh nghiệp sẽ không cần phải tốn nhiều nguồn lực cho quản lý các đơn hàng telesale, affiliate, sự kiện marketing hay hoạt động điều phối đơn hàng cho từng chi nhánh, hoặc quy trình lắp đặt sản phẩm, vận chuyển hàng hóa hay hoạt động chăm sóc khách hàng. 

5. Quản lý kho 

Phần mềm cho phép người dùng quản lý yêu cầu xuất nhập kho, quản lý sản phẩm, quản lý danh mục, thống kê, báo cáo. Từ đó chủ doanh nghiệp có thể nắm rõ tình hình và điều chỉnh lại số lượng hàng nhập và tiêu thụ sao cho phù hợp để tránh sự thất thoát gây lãng phí.

6. Quản lý tài chính – kế toán

Nền tảng cho phép chủ doanh nghiệp quản lý nguồn vốn, dòng tiền. quản lý kế toán, quản lý các chi phí, quản lý tài sản hàng hóa thay vì phải sử dụng sổ sách truyền thống hay những bảng tính phức tạp. 

 

Tìm hiểu các sản phẩm khác:  Master Korean 

 

 

Danh mục:

IT Solution

Tags:

ERP system for smart corp