Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì? Vai trò quan trọng của HRM đối với doanh nghiệp là gì? 

Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì? Vai trò quan trọng của HRM đối với doanh nghiệp là gì?  Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì? HRM hay Human Resource Management được hiểu là Quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực có khá nhiều các khái niệm được tiếp cận từ các khía cạnh khác nhau. HRM bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức nhằm thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về số lượng và chất lượng. Gồm những quyết định và hoạt động quản lý có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp. Quản trị nguồn nhân lực bao gồm công tác phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả, thúc đẩy nhân viên hăng say làm việc… HRM được cho là khâu quan trọng, có vị trí trung tâm trong việc thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp, gián tiếp tìm ra và ứng dụng các phương pháp tốt nhất để đóng góp ...

Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì? Vai trò quan trọng của HRM đối với doanh nghiệp là gì? 

Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì?

HRM hay Human Resource Management được hiểu là Quản trị nguồn nhân lực. Quản trị nguồn nhân lực có khá nhiều các khái niệm được tiếp cận từ các khía cạnh khác nhau.

Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì?
Quản trị nguồn nhân lực HRM là gì?

HRM bao gồm tất cả các hoạt động của tổ chức nhằm thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh giá và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ chức cả về số lượng và chất lượng. Gồm những quyết định và hoạt động quản lý có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhân viên và doanh nghiệp.

Quản trị nguồn nhân lực bao gồm công tác phân tích công việc, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả, thúc đẩy nhân viên hăng say làm việc…

HRM được cho là khâu quan trọng, có vị trí trung tâm trong việc thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp, gián tiếp tìm ra và ứng dụng các phương pháp tốt nhất để đóng góp vào mục tiêu của tổ chức thông qua việc phát huy tài năng của con người. Tạo cơ hội nhằm bảo vệ, phát triển nhân lực của doanh nghiệp.

Vai trò của Quản trị nguồn nhân lực HRM

Quản trị nguồn nhân lực có vai trò quản lý, duy trì và phát huy tối đa sức mạnh nguồn nhân lực, là quá trình hoạt động thỏa mãn nhu cầu của cả doanh nghiệp và người lao động. 

HRM có vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp
HRM có vai trò vô cùng quan trọng trong doanh nghiệp

Vai trò của quản trị nguồn nhân lực ngày càng quan trọng đối với doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều nhận thấy rằng con người là yếu tố quan trọng tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và cũng là lợi thế cạnh tranh then chốt, quyết định cho doanh nghiệp. Chính vì vậy HRM vừa là phương tiện, vừa là mục đích hoạt động của hệ thống để doanh nghiệp duy trì và phát triển.

Lợi ích của phần mềm quản trị nguồn nhân lực HRM trong quản lý doanh nghiệp

Quản lý thông tin về hồ sơ nhân viên

Phần mềm HRM hỗ trợ nhà quản lý quản lý các thông tin cá nhân của nhân viên như họ tên, quê quán, mã nhân viên, ngày sinh… giúp lưu trữ hồ sơ nhân viên, quản lý quá trình làm việc của nhân viên cho đến hiện tại. Theo dõi quá trình khen thưởng, diễn biến lương của nhân viên để có kế hoạch phù hợp.

Quản lý phúc lợi nhân viên

Phân hệ quản lý phúc lợi giúp các doanh nghiệp quản lý lợi ích cho nhân viên trong tổ chức: chi trả tiền phụ cấp, trợ cấp, tiền lương làm thêm giờ, các chương trình bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Quản lý việc chấm công, tiền lương cho nhân viên

Việc sử dụng phần mềm HRM này sẽ giúp bạn tối giản quá trình tính lương, giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra như chấm công thiếu, chấm sai…Hệ thống tính toán lương tự động, nhanh chóng, chính xác. Kết hợp với việc đánh giá, bảo hiểm đảm bảo đồng bộ, chế độ thưởng, phạt cho nhân viên đảm bảo chính xác, minh bạch.

Hỗ trợ tuyển dụng online

Phần mềm HRM hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp trong hoạt động tuyển dụng khi có thể kết nối với các sàn giao dịch việc làm, website tuyển dụng. Ứng viên chỉ cần đăng ký thông tin, nhấn nút nộp hồ sơ thì các thông tin sẽ được tự động cập nhật trên hệ thống. Ứng viên cũng có thể truy nhập hệ thống để theo biết được vị trí mình ứng tuyển cần các điều kiện chi tiết như thế nào và theo dõi thông tin của đợt tuyển dụng mà mình tham gia.Hy vọng với bài viết trên đây, Tinasoft đã cùng bạn tìm hiểu thêm những kiến thức mới về Phần mềm quản trị nguồn nhân lực HRM. Hãy theo dõi Tinasoft để cùng tìm hiểu thêm các kiến thức về Công nghệ thông tin và Giải pháp phần mềm mới nhé!

Danh mục:

Kiến thức

Tags: