Khóa học “Xây dựng hệ thống IoT dành cho doanh nghiệp”

Khóa học “Xây dựng hệ thống IoT dành cho doanh nghiệp” Xây dựng hệ thống  IoT ( Internet of Things) không còn xa lạ đối với tất thảy mọi người. Đặc biệt đối với những ai đang làm nghề tự động hóa trong công nghệ thông tin.  Để tiếp cận tự động hóa trong CNTT, các bộ phận IT trong doanh nghiệp cần phải trang bị cho mình những kiến thức nhất định về ngôn ngữ trong tin học. Có thể kể đến như: Python, C++, lập trình web, quản lý cơ sở dữ liệu. Khóa học Offline tại Tinasoft Tinasoft có mở các khóa học lập trình nhúng Python, C/C++ trên Raspberry Pi và Arduino – xây dựng IoT dành cho doanh nghiệp. Hai khóa học về IoT cơ bản và nâng cao được soạn thảo và hướng dẫn các doanh nghiệp. Thời gian đào tạo liên tục 5 ngày hoặc 1 tuần làm việc. Mỗi buổi đào tạo sẽ kéo dài 8 tiếng ( trừ thời gian nghỉ trưa 1 tiếng và tea break 20 phút). Nhóm doanh nghiệp nào đang quan tâm đến vấn đề này, xin mời liên hệ ngay với Lớp Học Vui. Chúng tôi ...

Khóa học “Xây dựng hệ thống IoT dành cho doanh nghiệp”

IoT
Khóa học IoT

Xây dựng hệ thống  IoT ( Internet of Things) không còn xa lạ đối với tất thảy mọi người. Đặc biệt đối với những ai đang làm nghề tự động hóa trong công nghệ thông tin.  Để tiếp cận tự động hóa trong CNTT, các bộ phận IT trong doanh nghiệp cần phải trang bị cho mình những kiến thức nhất định về ngôn ngữ trong tin học. Có thể kể đến như: Python, C++, lập trình web, quản lý cơ sở dữ liệu.

Khóa học Offline tại Tinasoft

Tinasoft

có mở các khóa học lập trình nhúng Python, C/C++ trên Raspberry Pi và Arduino – xây dựng IoT dành cho doanh nghiệp. Hai khóa học về IoT cơ bản và nâng cao được soạn thảo và hướng dẫn các doanh nghiệp. Thời gian đào tạo liên tục 5 ngày hoặc 1 tuần làm việc. Mỗi buổi đào tạo sẽ kéo dài 8 tiếng ( trừ thời gian nghỉ trưa 1 tiếng và tea break 20 phút). Nhóm doanh nghiệp nào đang quan tâm đến vấn đề này, xin mời liên hệ ngay với Lớp Học Vui. Chúng tôi sẽ liên hệ tư vấn.

Hai Khóa học dự kiến sẽ được chia thành các bài giảng như sau:

IoT
Khóa học IoT

1. Khóa IoT Cơ bản được hướng dẫn trong 5 ngày:

– Ngày 1: C/C++ Basic on Arduino ( ESP8266 Module)
– Ngày 2: Python Basic on Raspberry Pi3
– Ngày 3: MySQL Basic + Python MQTT Basic
– Ngày 4: HTML Basic, Node JS Basic
– Ngày 5: Node JS Visualization + Control Devices

2. Khóa IoT Nâng cao được hướng dẫn trong 5 ngày:

– Ngày 1: Ôn tập + Phát triển (Node JS + Multiple room)
– Ngày 2: Openhab Basic + application
– Ngày 3: Điều khiển bằng giọng nói; Cảnh báo thiết bị
– Ngày 4: Python + Machine Learning
– Ngày 5: Smarthome: Nhận dạng khuôn mặt, bảo mật giọng nói.
Khóa đào tạo lập trình nhúng Python, C/C++ trên Raspberry Pi- xây dựng IoT dành cho doanh nghiệp  có 10 học phần và hơn 70giờ thực hành, bao quát nhiều nội dung từ các ngôn ngữ lập trình cơ bản và nâng cấp khả năng xử lý lập trình của người học.
Sự thành công của doanh nghiệp sẽ là niềm vui của chúng tôi.

Hãy liên hệ với chúng tôi tại đây nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác nhé!