Hệ thống giám sát pin cho trạm BTS 2023

Hệ thống giám sát tình trạng pin là vô cùng quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả của mạng lưới. Trạm BTS (Base Transceiver Station) đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông cho người dùng. Pin là nguồn cung cấp năng lượng chính cho trạm BTS.

Hệ thống giám sát

Tổng quan dự án

 1. Mô tả dự án
 • Phát triển hệ thống giám sát pin cho trạm BTS có thể theo dõi và cảnh báo trạng thái pin theo thời gian thực.
 • Cung cấp cho ban quản lý trạm một công cụ để giám sát và quản lý hiệu quả các trạm BTS.
 • Slide giới thiệu dự án
 1. Công nghệ:
 • Phần cứng: Mô-đun phần cứng sẽ sử dụng các cảm biến để thu thập dữ liệu pin và modem để gửi dữ liệu đến máy chủ.
 • Phần mềm: Mô-đun phần mềm sẽ được viết bằng C/C++ và sử dụng NodeJS/React để phát triển web/ứng dụng.
 • Giao thức truyền thông: Hệ thống sẽ sử dụng MQTT/Socket và Webservice để truyền thông giữa các mô-đun.

Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu chính của dự án là phát triển một hệ thống giám sát pin cho trạm BTS có thể đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Theo dõi tình trạng pin của các trạm BTS trong thời gian thực.
 • Gửi cảnh báo khi có lỗi pin.
 • Cho phép ban quản lý trạm theo dõi và quản lý hiệu quả các trạm BTS.
 • Cung cấp số liệu thống kê về các trạm BTS.

Hệ thống này sẽ giúp ban quản lý trạm BTS:

 • Giảm thiểu thời gian chết của trạm BTS do lỗi pin.
 • Tăng hiệu quả hoạt động của trạm BTS.
 • Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì trạm BTS.

Giải pháp dự án

Hệ thống giám sát pin cho trạm BTS sẽ bao gồm các thành phần sau:

 • Mô-đun phần cứng: Mô-đun này sẽ được lắp đặt tại các trạm BTS để thu thập dữ liệu pin và gửi dữ liệu đến máy chủ.
 • Mô-đun phần mềm: Mô-đun này sẽ chạy trên máy chủ và chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu pin, hiển thị dữ liệu trên trang web/ứng dụng và gửi cảnh báo khi cần thiết.
 • Web/ứng dụng: Web/ứng dụng sẽ cho phép người dùng theo dõi tình trạng pin của các trạm BTS trong thời gian thực, nhận cảnh báo khi có lỗi và truy cập các số liệu thống kê về các trạm BTS.

Mô-đun phần cứng

Mô-đun phần cứng sẽ bao gồm các thành phần sau:

 • Cảm biến pin: Cảm biến này sẽ được sử dụng để đo điện áp, dòng điện và nhiệt độ của pin.
 • Modem: Modem này sẽ được sử dụng để gửi dữ liệu pin đến máy chủ.

Mô-đun phần mềm

Mô-đun phần mềm sẽ bao gồm các thành phần sau:

 • Bộ thu thập dữ liệu: Bộ thu thập dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu pin từ mô-đun phần cứng.
 • Bộ xử lý dữ liệu: Bộ xử lý dữ liệu sẽ chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu pin.

Liên hệ với Tinasoft

Để biết thêm thông tin về dịch vụ của Tinasoft hoặc hợp tác, bạn có thể truy cập trang web của họ tại đây hoặc liên hệ theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: Tòa nhà Ellipse Tower, 110 Trần Phú, P. Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
 • Số điện thoại: +84 0246 329

Leave a Comment