Nền Tảng Học Tập Công Dân Số

Nền tảng học tập công dân số Nền tảng công dân số là gì? Công Dân Số là nền tảng học tập, giới thiệu khóa học về Kỹ năng khởi nghiệp, Kỹ năng xin việc, Kỹ năng mềm, Kỹ năng số nhằm mục đích cung cấp các khóa học bổ ích và truyền bá hình ảnh công ty. Website gồm 4 trang: trang chủ, trang kết nối học nghề, trang kết nối việc làm và trang liên hệ. Trang bị kỹ năng số Nền tảng này cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính, cách sử dụng Internet và các ứng dụng trên máy tính cũng như trang bị cho người học cách bảo đảm an toàn và bảo mật trực tuyến. Khi hoàn thành khóa học trên trang web, người học sẽ có cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể bắt đầu sử dụng máy tính một cách tự tin, hiệu quả và bảo đảm an toàn trực tuyến. Cơ hội kết nối học nghề Nền tảng được liên kết và hợp tác với các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp nghề như Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai, Trường Cao đẳng ...

Nền tảng học tập công dân số

Nền tảng học tập Công Dân Số là gì?
Nền tảng học tập Công Dân Số là gì?

Nền tảng công dân số là gì?

Nền tảng học tập Công Dân Số

Công Dân Số là nền tảng học tập, giới thiệu khóa học về Kỹ năng khởi nghiệp, Kỹ năng xin việc, Kỹ năng mềm, Kỹ năng số nhằm mục đích cung cấp các khóa học bổ ích và truyền bá hình ảnh công ty. Website gồm 4 trang: trang chủ, trang kết nối học nghề, trang kết nối việc làm và trang liên hệ.

Trang bị kỹ năng số

Nền tảng này cung cấp các kiến thức cơ bản về máy tính, cách sử dụng Internet và các ứng dụng trên máy tính cũng như trang bị cho người học cách bảo đảm an toàn và bảo mật trực tuyến. Khi hoàn thành khóa học trên trang web, người học sẽ có cho mình những kỹ năng cần thiết để có thể bắt đầu sử dụng máy tính một cách tự tin, hiệu quả và bảo đảm an toàn trực tuyến.

Cơ hội kết nối học nghề

Nâng cao cơ hội học tập và tìm kiếm việc làm
Nâng cao cơ hội học tập và tìm kiếm việc làm

Nền tảng được liên kết và hợp tác với các Trường Cao đẳng, Trường Trung cấp nghề như Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai, Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố HCM, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long… Qua việc hợp tác với các trường, nền tảng đưa ra rất nhiều cơ hội mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho người học bằng cách tham gia các khóa học nghề tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp kể trên.

Công nghệ/kỹ thuật chính: HTML, CSS, Javascript

Ngôn ngữ chính: Vietnamese

Hình thức phát triển: Agile Scrum

Tìm hiểu thêm tại: Công Dân Số

 

Tìm hiểu các dự án khác: ERP for smart corp 

Ghé thăm website: Công Dân Số

Danh mục:

IT Solution

Tags:

Web development